Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Kupovina obavljena prodajom na daljinu

 

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Roba se vraća o trošku kupca. Novac se vraća po primitku robe najkasnije u roku 14 dana.

 

Popunjava kupac:

 

IME I PREZIME KUPCA:

MJESTO I ADRESA ISPORUKE:

E MAIL:

KONTAKT TELEFON:

DATUM PRIMITKA ROBE:

DATUM NARUDŽBE:

BROJ RAČUNA:

 

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

 

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Fitzonu o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe i dužan je vratiti robu Fitzoni neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Fitzona dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Fitzona nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Fitzona ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

 

Mjesto i datum:

 

 

Potpis:

 

Napomena: popunjeni obrazac molimo dostaviti u za to predviđenom roku na mail info@fitzona.hr